Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I.  Administrator danych osobowych

My,  BUDMAR Judkowiak Spółka jawna z siedzibą w Baranowie jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

II.  Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy:

III.  Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Twoje  dane podmiotom stale z nami współpracującymi, naszym podwykonawcom lub firmom działającym na nasze zlecenie w celu wykonania umowy, albo zapewnienia ciągłości działania naszego przedsiębiorstwa (np. dostęp do danych może uzyskać informatyk, który serwisuje nam sprzęt komputerowy, na którym znajduje się korespondencja z Tobą, albo przewoźnik, który będzie dostarczał do Ciebie towar lub korespondencję).

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

VI. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie  do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą czynności, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

- Sprzeciw „marketingowy” – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  - Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej – powinnaś/ powinieneś wówczas wskazać nam Twoja szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody lub zlecenia nam bezpośrednio przeslania tych danych innemu podmiotowi,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: sklep@budmar.pl, zadzwoń pod numer 61 8142610 lub udaj się do naszej siedziby w Baranowie przy ul. Poznańskiej 20.

Pamiętaj!  Nie wszystkie dane możemy usunąć, nie wszystkie dane pozwalają na zidentyfikowanie osoby której dotyczą (np. adres IP). Może się okazać, że spełnienie twojego żądania usunięcia danych lub przekazania informacji o przetwarzaniu nie będzie możliwe, w takim wypadku zostaniesz poinformowany o takiej okoliczności w odpowiedzi na żądanie.

VII. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie przez Cebie danych koniecznych do zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia,  Potrzebujemy informacji, które umożliwią nam Twoją identyfikację, stały kontakt, realizację zlecenia oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa prowadzonego przedsiębiorstwa, adres wykonania umowy, nr rachunku bankowego w przypadku rozliczeń, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL , nr NIP, w pewnych wypadkach także nr i serię dowodu osobistego.

Jeżeli nie podasz tych danych możemy odmówić zawarcia umowy.

Jednakże, w każdej chwili możesz zażądać zaprzestania  przetwarzania przez nas tych danych, które są przetwarzane na podstawie Twojej zgody a nie w związku z wykonaniem umowy (przede wszystkim przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego).   

X
W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x